PŘEJEME VÁM I VŠEM VAŠIM BLÍZKÝM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A V NOVÉM ROCE 2022 PEVNÉ ZDRAVÍ, MNOHO ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI

Rád bych chtěl na tomto místě poděkovat pracovníkům obce i všem místním spolkům (TJ Sokol Nová Ves, místnímu oddílu fotbalu) a organizacím v obci (MŠ Nová Ves, místní knihovna) alespoň za to, co letos zafungovalo a dovolte mi, abych Vám jménem svým a jménem všech zastupitelů a pracovníků obce popřál šťastné a veselé Vánoce, mnoho zdaru do nadcházejícího roku 2022 a především pevné zdraví.