PŘECHODNÉ UZAVŘENÍ OBECNÍ KNIHOVNY

Vážení spoluobčané, 

dáváme na vědomí, že  od pondělí 28.6.2021 bude pro veřejnost uzavřena obecní knihovna,  z důvodu jejího stěhování do nových prostor (do patra novostavby mateřské školy čp. 500).

Nově bude knihovna pro občany otevřena v září 2021.