PŘECHODNÁ UZAVÍRKA V OBCI NOVÁ VES VE DNECH 3. – 4. 7. 2021

Sdělujeme, že v době od 3.7.2021 do 4.7.2021 bude během akce „Novoveská pouť 2021“ pro silniční provoz uzavřena komunikace č.III/2447  od 10.00 hodin v sobotu do neděle 24.00 hodin – od obecního úřadu po křížek na Jiřice-Mratín.