PRÁZDNINOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSOVÉ LINKY Č. 351 A 657

linka 351 – výluka

linka 351

linka 657

Od 1. července do 31. srpna bude platit jako každý rok prázdninový provoz na linkách Pražské integrované dopravy. Současně dochází k trvalým změnám, které se rovněž promítají do prázdninového provozu.

Prázdninové omezení provozu je na linkách 302, 348, 349, 351, 369, 377. U ostatních linek se jedná o různé posuny spojů pro zajištění prokladů a návazností. Linky 479, 656 a 658 mají případné omezení zapracovány v platném jízdním řádu.

Trvale dochází ke zkrácení linek 471 a 472, které budou od Mělníka ukončeny v Kostelci nad Labem.

Linka 478 nově zajistí spojení v relaci Kostelec nad Labem – Záryby – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Linky 477 a 657 budou ukončeny v Brandýse v zastávce Nádraží. Nebudou tedy zajíždět do Staré Boleslavi.

Současně si Vás dovolím informovat o opravě ulice Kostelecká v Praze-Čakovicích. Uzavírka bude probíhat od soboty 2. července do neděle 10. července a bude se týkat linek 351 a 377. Linka 351 bude podobu výluky vedena po objízdné trase mimo Čakovice a Třeboradice. Linka 377 pojede z Letňan po objízdné trase bez zastávek až do Miškovic a dále po své trase. K lince 377 pošlu ještě bližší upřesnění po dořešení, ale jízdní řády obou linek jsou známé už nyní a budou při výluce platné. Po ukončení této výluky budou opět platit původní prázdninové jízdní řády.