PODĚKOVÁNÍ SPOLUOBČANŮM

Vážení spoluobčané, milí přátelé

děkuji vám všem za každou vaši pomoc všeho druhu a za podporu, kterou jste nám věnovali v našem těžkém životním období po požáru našeho domu a po ztrátě našeho domova.

 Díky panu starostovi za poskytnutí dokonalé krizové intervence a okamžité zahájení a naplánování řešení celé situace v době, kdy jsem nebyla schopna pořádně fungovat. Jsem hluboce vděčná celé rodině Šilhanových za poskytnutí přechodného krásného domova. Všem přátelům i lidem, které jsem neznala, děkuji za jejich přízeň.

Dosud jsem si v životě neuměla představit, jak silná může být lidská sounáležitost a jak velký vliv může mít na člověka v nouzi, který díky tomu může načerpat sílu, může začít znovu a jít dál.

                                                                                                                            Děkuji, s úctou Renata Štěpánková