Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Nová Ves, Praha-východ, Nad ištěm 200, 250 63 Nová Ves, v souladu s ustanoveními § 34, § 165 odst. 2), písm. b) zákona č. 561 /2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500 /2004 Sb., s právní řád. Ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o přijetí následujících žadatelů k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019.

Registrační číslo Rozhodnuto Registrační číslo Rozhodnuto
18/18 přijat 38/18 přijat
29/18 přijat 33/18 přijat
32/18 přijat 25/18 přijat
16/18 přijat 4/18 přijat
35/18 přijat 13/18 přijat
31/1 8 přijat 24/18 přijat
9/18 přijat    
14 /18 přijat    
2/18 přijat    
1 1/18 přijat