OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU NOVÁ VES

Na základě vydaného usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 8.10.2020 oznamuje obecní úřad omezení provozu pro veřejnost.
Nově budou úřední hodiny pro občany:
pondělí od 8.00 do 13 hodin
středa od 12.00 do 17.00 hodin.
V neodkladných záležitostech nás kontaktujte na telefonních číslech: 731 585 50, 732 559 400 a 604 485 545