OZNÁMENÍ OBCE NOVÁ VES

Z důvodu zvýšeného výskytu potkanů bude v neděli 12. 8. 2018 od 10.00 hod. probíhat v ulici Nad Obcí deratizace.

Týká se to zejména domů čp. 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256 (se zahrádkami).

OÚ Nová Ves důrazně žádá občany, kteří chtějí vzniklou situaci řešit, aby se zdržovali v daném datu v místě bydliště a umožnili vstup na svoje pozemky deratizační firmě.

Použitým přípravkem bude Hubex -L, který bude umístěn v deratizačních staničkách napevno.

Prosíme o zvýšenou ostražitost při venčení psů.
Práci provede pan Jiří Brabenec tel.:777598249 nebo 777503370