OPAKOVANÁ VÝZVA – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vážení spoluobčané,

Přihlaste se k vítání občánků , které je plánováno na 24.11.2018, nejpozději do 31.10.2018. Další termín bude jaro 2019.

Přihlašovací formulář je k osobnímu vyzvednutí na obecním úřadě.

Bez vašeho přihlášení vás nemůžeme pozvat.

vítání občánků – ZÁJEM O ÚČAST