Odečty vodoměrů budou probíhat od 2. 1. do 8. 1. 2017 formou samoodečtu

Stavy hlavních a podružných vodoměrů zasílejte nejpozději do 8. 1. 2017 prostřednictvím formuláře, který naleznete zde:

Samoodečty vodoměrů Q4/2016

 Jako alternativy lze použít nahlášení pomocí emailu na adresu: tsnovaves@seznam.cz, popř. n.ves@seznam.cz a pomocí SMS na tel. 733 645 234.

Nahlášený skutečný stav bude poté použit při fakturaci.