Odečty vodoměrů budou probíhat od 1. 7. do 8. 7. 2016 formou samoodečtu

Stavy hlavních a podružných vodoměrů zasílejte nejpozději do 8. 7. 2016 prostřednictvím formuláře, který naleznete zde: http://obec-novaves.cz/samoodecet-vodomeru-q2-2016/

Jako alternativy lze použít nahlášení pomocí emailu na adresu tsnovaves@seznam.cz popř. n.ves@seznam.cz a pomocí SMS na tel. 733 645 234.

Nahlášený skutečný stav bude poté použit při fakturaci.