Odečty vodoměrů budou probíhat od 1. 4. do 17. 4. 2016 formou samoodečtu

 Odečty vodoměrů budou probíhat od
1. 4.  do 17. 4. 2016 formou samoodečtu

 

Stavy hlavních a podružných vodoměrů zasílejte nejpozději do 17. 4. 2016 prostřednictvím formuláře, který naleznete zde:
http://obec-novaves.cz/samoodecet-vodomeru-q12016/.

 

Jako alternativy lze použít nahlašení pomocí emailu na adresu tsnovaves@seznam.cz popř. n.ves@seznam.cz a pomocí SMS na tel. 733 645 234.

Nahlášený skutečný stav bude poté použit při fakturaci.