ODEČTY VODOMĚRŮ BUDOU PROBÍHAT OD 1. 4. DO 14. 4. 2020 FORMOU SAMOODEČTU

Oznámení o provádění samoodečtů vody

ODEČTY VODOMĚRŮ BUDOU PROBÍHAT OD 1. 4. DO 14. 4. 2020 FORMOU SAMOODEČTU

Vážení odběratelé,

vzhledem k mimořádné situaci na území ČR, kdy vláda vyhlásila nouzový stav, z něhož vyplývají konkrétní omezení pro občany a instituce, budou odečty spotřeby vody v obci Nová Ves, v době od 1.4.2020 do 14.4.2020 probíhat formou samoodečtu.

S odečty prosím neotálejte, pokud odečet nebude zaslán v době určené shora, budeme nuceni při stanovení spotřeby vody vycházet ze zjištěných údajů za 1Q loňského roku (2019).

Stavy hlavních a podružných vodoměrů zasílejte na adresu: tsnovaves@seznam.cz, popř. n.ves@seznam.cz a pomocí SMS na tel. 733 645 234.

Nahlášený skutečný stav bude poté použit při fakturaci.

Děkují, Technické Služby Nová Ves