OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK – DNE 8.6.2020 OD 19.00 HOD. U OÚ PROBĚHNE POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK

Dne 8.6.2020 od 19.00 hod. u Obecního Úřadu proběhne povinné očkování psů a koček proti vzteklině, psince a parvoviróze.

Nezapomeňte očkovací průkazy.

Případné dotazy zodpoví: MVDr. Sedláčková – tel. 606904360