OBECNÍ POLICIE – NOVÁ VES

OBECNÍ POLICIE – NOVÁ VES

Vážení občané

Na základě podpisu veřejnoprávní smlouvy, schválené zastupitelstvem obce Nová
Ves a podepsané mezi obcí Mratín a obcí Nová Ves, jejímž předmětem je výkon činnosti Obecní policie stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., o Obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a zvláštními právními předpisy tento zákon provádějícími a na něj navazujícími, vás informujeme, že od 20.10.2023 zahájí svoji činnost Obecní policie Mratín v naší obci.

Kromě měření dodržování maximální povolené rychlosti v obci bude strážník Obecní policie také vykonávat dohled nad pořádkem v obci, odchyt zatoulaných psů, neoprávněné parkování na veřejné zeleni a další činnosti, vyplývající z pravomoci strážníka Obecní policie na území obce Nová Ves.

Věříme, že tento krok povede ke zklidnění rychlosti v obci a přispěje k celkovému zvýšení bezpečnosti v naší obci. V případě potřeby můžete strážníka kontaktovat.

Kontakt:

Bc. Ludmila Žembery

Tel.: + 420 728 048 044

e-mail: policie@mratin.cz