OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

Vážení odběratelé novinek, obecné nařízení General Data Protection Regulation (GDPR) je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, pro elektronické komunikace.

Tímto Vás žádáme o novou registraci k odběru novinek do 30.3.2019. Vaše původní registrace se smaže a bude jen nová registrace se souhlasem GDPR.

Nezapomeňte, že na Váš email bylo zasláno potvrzení, kde kliknutím odsouhlasíte Váš odběr novinek.

Odkaz na novou registraci naleznete níže.

https://obec-novaves.cz/odber-novinek/