NOVOVESKÉ VELIKONOČNÍ ŘEHTÁNÍ PRO KLUKY A HOLČIČKY

TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ OBCHŮZKA

ŘEHTÁNÍ

Během ní skupina chlapců školního věku s trakaři a řehtačkami v určené hodiny obejde obec, aby řehtáním nahradili zvonění kostelních zvonů, které podle tradice v tyto dny „odletí do Říma“. Pro celý obřad je charakteristický živelný, pronikavý hluk, vyluzovaný dřevěnými trakaři.

            Skupinu vedou vždy nejstarší z chlapců, tzv. Páni, kteří dbají na dodržování základních pravidel obchůzky (organizace průvodu, evidence docházky jednotlivých účastníků apod.). Ostatní jsou řazeni do párů (první pár, druhý pár atd.) podle věku a účasti v předešlých letech.

Průvod vychází vždy od křížku na rozcestí Mratín – Jiřice a zpravidla pokračuje přes obec k druhému křížku ve směru na Měšice, pak dolů k rybníku a dále ke statku Veselých ve směru na Čakovičky, kde se obrátí a vrací se zpět k potoku a končí u kapličky.

Za řehtání chlapcům náleží odměna – kolední výslužka (např. vejce, sladkosti, peníze), kterou chlapci získávají během sobotního vyřehtávání. V sobotu dopoledne obejdou znovu celou obec již bez trakařů, s jednou řehtačkou a vozíkem na výslužku. Před každým domem zastaví, zařehtají na řehtačku a obyvatelům domu, kteří jim otevřou, odříkají koledu. Za výslužku uctivě poděkují. Získanou odměnu po skončení koledování Páni rozdělí všem účastníkům podle tradičních pravidel (podle zařazení v průvodu a docházky).

KOLEDA:

Hody, hody, doprovody

dejte vajíčko malovaný.

Nedáte-li malovaný,

dejte aspoň bílý,

slepička vám snese jiný.

 

Za kamny v koutku

na zeleném proutku,

ten proutek se otočí,

korbel piva natočí.

 

Pijte, pijte páni,

máte plné džbány.

Pijte, pijte paničky,

máte plné skleničky.

 

Páni páni pili,

jen se neopili

a nám taky připili.

Po obdarování následuje poděkování:

Děkujem vám matičko,

za to bílé vajíčko.

Zaplatí vám svatý Ján,

naposledy Pán Bůh sám.

VELIKONOČNÍ ŘEHTÁNÍ – VÝZVA

Školáci ve věku 6 – 15 let, schopní během cca 1 hodiny obejít vesnici (bez doprovodu rodičů).

Termíny obchůzek ve 12 a v 18 hodiny v těchto dnech:

            Zelený čtvrtek 29. března

            Velký pátek 30. března

            (nejstarší účastníci ještě v pátek a v sobotu ve 4 hodiny ráno)

Vyřehtávání na Bílou sobotu 31. března – od 9 hodin.

Průvod je řazen podle věku a účasti v předchozích letech.

Veliteli obchůzky jsou PÁNI, nejstarší a nejzkušenější chlapci.

Ti zodpovídají za průběh a trasu obchůzky v jednotlivých časech.

Žádáme proto rodiče, aby do obchůzky Pánům nezasahovali, ani se jí neúčastnili.

 Trakaře jsou k dispozici u pana starosty na obecním úřadě, nejmladší účastníci mohou mít řehtačku.

SRAZ NA PRVNÍ OBCHŮZKU

 VE ČTVRTEK 29. BŘEZNA V 11.45 HOD. U KŘÍŽKU NA MRATÍN