NOVOVESKÉ VELIKONOCE 2020

Vážení spoluobčané,

jako starosta obce považuji za významné opětovně Vás oslovit právě nyní, v době nastávajících Velikonočních svátků roku 2020.

Věřte mi, že i v současné době je mojí motivací ke zveřejnění této informace především přesvědčení, že je slušností všem Vám k nadcházejícím svátkům popřát. Nicméně stále, bohužel pro nás všechny, bude i toto přání poněkud ve stínu připomenutí nezbytných a stále platných opatření k zamezení šíření nákazy koronavirem.

Onemocnění způsobené tímto virem je stále nevyzpytatelné pro všechny z nás, byť každodenní dávky zpráv z veřejných sdělovacích prostředků a sociálních sítí evokují různé názory, mnohdy poplatné věku, míře zkušeností a potřebám různých věkových vrstev osob hodnotících bezprostřední míru rizika.

Přesto všechno si dovoluji připomenout, že omezení pohybu osob, či jejich shlukování a povinnost chránit sebe i ostatní obecně již známými ochrannými prostředky bude nadále platit i během nastávajících svátků.

Prosím tedy všechny rodiče dětí, kterých se to může týkat, aby jim přiměřeně vysvětlili fakt, že letos nebude probíhat tradiční řehtání koledníků v obci, nebude probíhat ani následné obcházení domácností koledníky a ostatní veřejné aktivity s tím spojené.

Mne osobně tato skutečnost velice zasahuje tím spíše, že jsem se vždy snažil učinit vše pro to , aby tyto krásné tradice pokračovaly a nebyly zapomenuty, především našimi dětmi .

Rozum mi však jednoznačně říká, že je dnes doba učinit vše pro to, aby koledování příští nebylo zatíženo nějakou neblahou, nebo dokonce i smutnou vzpomínkou na to třeba vyvzdorované koledování letošní. Buďme tedy rozumní a klidní a skutečně respektujme odpovědně omezení dosud platná.

Dovolte mi, abych Vám všem jménem svým a jménem zastupitelů obce Nová Ves a jejích pracovníků ze srdce popřál klidné Velikonoce, tentokrát více v rodinném kruhu, abych Vám popřál také vše dobré, pevné zdraví a štěstí.

Jak přání k Velikonocům, tak i předcházející starostenské připomenutí je mnou činěno v upřímné víře, že z tohoto všeho vyjdeme silnější a jako obec semknutější.Toto mé přesvědčení je založeno již na konkrétních zkušenostech s jednáním mnoha našich spoluobčanů , kteří svým obětavým počínáním v této době prokázali, že dobra a  sousedské slušnosti je mezi námi stále dost.

Jiří Melichar

starosta obce Nová Ves