NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE NOVÁ VES ZA ROK 2020 – ZPRÁVA AUDITORA

Návrh závěrečného účtu 2020

72069724_CV01_UPO_202012

72069724_CV02_UPO_202012

72069724_CV04_UPO_202012

zpráva auditora 2020 Nová Ves

Vyvěšeno od 19. 3. 2021 do 5. 4. 2021