NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE NOVÁ VES ZA ROK 2019 – ZPRÁVA AUDITORA

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Příloha prosinec 2019

Výkazy zisku a ztáty prosinec 2019

Rozvaha prosinec 2019

FIN 2-12 prosinec 2019

Zpráva auditora za rok 2019 Nová Ves

V060-201912K01

V061-201912K01

V062-201912K01

Vyvěšeno od 13. 3. 2020