NAŘÍZENÍ OBCE NOVÁ VES

Povinnost trvalého označování psů (ukládá obecně závazná vyhláška obce). Majitel má povinnost trvale označit psa, což usnadní jeho identifikaci a rychlé vyhledání vlastníka psa.

V poslední době se rozšířil jev – pobíhání toulajících se psů v obci.

Věřte, že obci tato skutečnost, přináší značnou finanční zátěž a je tedy zřejmé, že pokud se stav nezmění k lepšímu, obec přijme nějaké represivní opatření.

Nařizujeme proto, označit všechny psy známkou, kterou jste obdrželi při zaplacení poplatku ze psa. Pokud ji nemáte, můžete se dostavit na obecní úřad pro novou. Dále upozorňujeme, že budeme provádět namátkové kontroly.