NALÉHAVÉ DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY PRODEJNY POTRAVIN V OBCI NOVÁ VES

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s vývojem situace v opatřeních pro boj s novým koronavirem, Obecní úřad Nová Ves vydává toto naléhavé doporučení pro všechny návštěvníky obchodu potravin v obci Nová Ves:
              respektujte prosím pokyny obsluhy prodejny pro určení počtu nakupujících při vstupu do prodejny v jeden časový úsek;
              do prodejny vstupujte prosím pouze se zakrytými ústy a nosem rouškou, respirátorem, nebo improvizovanými ochrannými prostředky;
              v případě Vašeho podezření na jakékoliv respirační onemocnění zvolte raději nákup prostřednictvím pověřené osoby.
Děkuji za pochopení a ukázněné respektování tohoto naléhavého doporučení
Jiří Melichar
     starosta obce Nová Ves