MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2023

Místní poplatky na rok 2023

Platbu je nutno uhradit do konce února 2023, poté nebudou popelnice vyváženy.

Způsoby platby:

– v hotovosti na obecním úřadě

– platebním terminálem na obecním úřadě

– převodem na účet obce, č. ú. 8822201 /0100 

(do variabilního symbolu uvedete číslo domu, do zprávy, pro příjemce jméno poplatníka a druh poplatku-např. popelnice 120l/7dní, pes apod.) Po faktickém převedení peněz na obecní účet, je třeba vyzvednout příslušnou známku na popelnici. Pokud platíte nového psa, tedy i známku na psa.

Poplatky za svoz domovního odpadu
svoz 1x týdně
770 l kontejner 18 700,- Kč
240 l popelnice 6 300,- Kč
120 l popelnice 3 100,- Kč
80 l popelnice 2 100,- Kč
svoz 1x za 14 dní
240 l popelnice 3 200,- Kč
120 l popelnice 1 600,- Kč
80 l popelnice 1 100,- Kč
Poplatky za svoz bio-odpadu

(svozové období od 1. 4. 2023 do 30. 11. 2023)

svoz 1x za 14 dní
240 l bio-popelnice 2 000,- Kč
120 l bio-popelnice 1 000,- Kč
Místní poplatky ze psů
poplatek za jednoho psa 300,- Kč
Vodné a stočné v obci Nová Ves
Vodné 64,42,- Kč – vč. DPH
Stočné 52,98,- Kč – vč. DPH
Paušál za osobu na rok, pro občany bez vodovodní přípojky (stará část obce) 1907,14,- Kč – vč. DPH