MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2021

Místní poplatky na rok 2021

Platbu je nutno uhradit do konce února 2021, poté nebudou popelnice vyváženy.

Způsoby platby:

– v hotovosti na obecním úřadě

– platebním terminálem na obecním úřadě

– převodem na účet obce, č. ú. 8822201 /0100 

(do variabilního symbolu uvedete číslo domu, do zprávy, pro příjemce jméno poplatníka a druh poplatku-např. popelnice 120l/7dní, pes apod.) Po faktickém převedení peněz na obecní účet, je třeba vyzvednout příslušnou známku na popelnici, případně po telefonické dohodě s pracovnicí OÚ ( 732 559 400, 604 485 545), je možno zaplacenou známku doručit do poštovní schránky. Pokud platíte nového psa, tedy i známku na psa.

Vzhledem k současné situaci doporučujeme platbu za poplatky převodem na účet obce!

Poplatky za svoz domovního odpadu
svoz 1x týdně
1100 l kontejner 15.600,- Kč
240 l popelnice 4.900,- Kč
120 l popelnice 2.500,- Kč
80 l popelnice 1.800,- Kč
svoz 1x za 14 dní
120 l popelnice 1.400,- Kč
80 l popelnice 1.200,- Kč
Poplatky za svoz bio-odpadu

(svozové období od 1. 4. 2021 do 30. 11. 2021)

svoz 1x za 14 dní
240 l bio-popelnice 1.100,- Kč
120 l bio-popelnice 700,- Kč
Místní poplatky ze psů
poplatek za jednoho psa 200,- Kč
Vodné a stočné v obci Nová Ves
Vodné 47,07,- Kč – bez DPH + 10%
Stočné 39,70,- Kč – bez DPH + 10%
Paušál za osobu na rok, pro občany bez vodovodní přípojky (stará část obce) 1429,20,- Kč – bez DPH + 10%