MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

 Vážení spoluobčané obce Nová Ves ,

z mnohých telefonátů směřujících od Vás na Obecní úřad Nová Ves je zřejmé, že jste si povšimli neštěstí, které včerejšího dne postihlo naši spoluobčanku a její tři děti, kdy došlo k téměř úplnému zničení jejího rodinného domu v důsledku požáru.

Velice si vážíme Vaší odezvy, kdy nabízíte nejrozmanitější pomoc a obec děkuje také za okamžitou reakci některých z Vás, díky které se podařilo zajistit postižené rodině ihned náhradní bydlení a byly učiněny již i konkrétní nabídky, které v této situaci dávají postižené rodině naději.

Obecní úřad Nová Ves již nyní činí urychlené kroky k oznámení a zahájení konání veřejné sbírky na pomoc této rodině. Je ovšem nutno dodržet zákonné předpoklady upravené zákonem č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Bezodkladně poté, co budou splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro konání této veřejné sbírky budete na webových stránkách obce, případně i jinak podrobně informováni o možnostech realizace nabídek Vaší pomoci, ke které se samozřejmě připojí i obec Nová Ves.

Velice děkujeme za Váš upřímný zájem pomoci.

V Nové Vsi dne 21.3.2018

Jiří Melichar

starosta