MIMOŘÁDNÁ HAVÁRIE VODY Z DŮVODU VÝPADKU ELEKTRICÉHO NAPÁJENÍ V KOSTELCI NAD LABEM

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie do úpravny vody v Kostelci nad Labem bude přerušena dodávka vody do obce Nová Ves. Dodávka vody bude obnovena v závislosti na dodávce elektrické energie.

Bližší informace na tel. 606167187