KULTURNÍ AKCE

Vážení spoluobčané,

Obecní úřad Nová Ves disponuje vstupenkami zdarma na vybraná divadelní představení.

Jedná se o divadelní hry:

Bosé nohy v parku, které se koná 15. 5. 2019 (středa) v 19 hodin v Divadle U hasičů

inscenace o každodenním soužití mladých novomanželů po skončení líbánek (hrají: Radúz Mach, Anna Linhartová, Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský)

Jo, není to jednoduché, které se koná dne 24. 6. 2019 (pondělí) v 19.00 hodin v divadle u Palace

konverzační komedie o postarším profesorovi a mladičké žačce, která se ho snaží přivést k oltáři

(hrají Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, David Punčochář a Karolína Krejčová)

Vstupenky jsou k dispozici u pí. Naušové nebo pí. Belkové na obecním úřadě v Nové Vsi.

Autobus pro odvoz na přestavení, který zajistí obecní úřad, bude v den konání představení přistaven před obecním úřadem v 18.00 hodin.

Kontakt: 315 684 097, 732 559 400