KOMINÍK – ZPRÁVY O PROVEDENÍ KONTROLY A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY

Zprávy od kominíka jsou k vyzvednutí na obecním úřadě.

Tímto žádám občany, ať tak učiní do 31.3.2023.

Po tomto termínu budou vráceny firmě Kros.