KOMINÍK – ZPRÁVY O PROVEDENÍ KONTROLY A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY

Vážení spoluobčané, vystavené zprávy o provedení kontroly a čištění spalinové cesty si vyzvedněte na Obecním Úřadě