INFORMACE PRO OBČANY V LOKALITĚ NAD POTOKEM

Nově přemístěny kontejnery na tříděný odpad v lokalitě Nad Potokem, cca 50 m vpravo za rohem u trafostanice.