INFORMACE PRO OBČANY OBCE NOVÁ VES O DŮVODU ODKLIZENÍ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás tímto stručně informovat o důvodu odstranění kontejnerů na tříděný odpad dosud umístěných vedle budovy Obecního úřadu Nová Ves.

Dne 15.4.2019 při pravidelném odvozu obsahu kontejnerů na tříděný odpad společností FCC došlo k naložení obsahu kontejneru určeného na shromažďování plastů. Po stlačení obsahu lisem, zabudovaným uvnitř vozu došlo k poměrně masivnímu vytečení blíže neidentifikované barvy, která jednak znehodnotila náklad dosud naložený a zároveň znečistila odvozový vůz tak, že bez asanačního zásahu nemohl pokračovat ve vyvážení. Bylo tedy nutno přistoupit k okamžité ekologické likvidaci celého nákladu vozu a zároveň k úplnému vyčištění zařízení vozu a jeho pláště. Tímto vznikla společnosti FCC škoda, která je zatím přibližně odhadnuta na 70.000,- Kč bez DPH. Tato škoda bude požadována po obci.

Zároveň bylo zjištěno, že další kontejner byl zcela naplněn stavební sutí do té míry, že nebylo ani možné s tímto kontejnerem manipulovat a v ulici Nad Potokem byl další kontejner naplněn barvami.

Dalším důvodem je několikaměsíční opakované odkládání různého odpadu, který mezi tříděný odpad nepatří a zřejmá sousedská výpomoc občanům Čakoviček, Zlonína a Jiřic, pro které bylo místo před obecním úřadem v cestě při jejich projíždění.

Počínaje dnešním dnem jsou kontejnery na tříděný odpad umístěn před sběrným dvorem směrem na Jiřice, tudíž volně přístupné. Vše ostatní stanoviště na tříděný odpad zůstávají beze změny.

Zastupitelstvo obce se bude touto záležitostí zabývat a rozhodne o novém řešení, které by zabránilo opakování podobné situace.

Všem slušným občanům se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Jiří Melichar, starosta obce Nová Ves