INFORMACE PRO OBČANY OBCE NOVÁ VES – ČERVEN 2022

Informace pro občany obce Nová Ves – červen 2022

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás před obdobím začínajících dovolených opět stručně informoval o aktuálním dění v naší obci a s tím, na co se vedení obce připravuje.

Předem musím říci, že jsem byl velice a skutečně mile překvapen Vaším přístupem a zájmem o výsadbu aleje podél nově otevřené cyklostezky ve směru na Mratín. Bylo až neuvěřitelné, kolik se Vás sešlo a s jakým nadšením a úsilím jste stromy sázeli. Bylo to hezky vidět i na dětech, které jste mnozí vzali s sebou. Mám z toho upřímnou radost i s tou vidinou, že právě děti si jistě uchovají tuto situaci v paměti a tím nejlépe budou chápat tuto krásnou cestu i jako vlastní a takto se k ní budou snad další generace chovat. I pracovníci zahradnictví, kteří při takových akcích odborně asistují, byli dosti překvapení a hodnotili to tak, že “ to ještě nikde neviděli “. Jsem rád, že je přijato, že tyto věci děláme pro sebe a naše děti, ostatně i ostatní věci v obci.

O výsadbě stromů byl pořízen podle mě hezký filmový dokument, který působivě celý průběh i výsledek Vaší práce zobrazuje. Patří Vám proto veliké poděkování ze strany mé i ze strany všech zastupitelů obce.

Mimo to, obec dokončila stavbu chodníku do ulice Polní a bylo zrekonstruováno multifunkční hřiště s umělým povrchem. Byl také vybudován systém automatického zavlažování travnaté plochy fotbalového hřiště, neboť provoz na hřišti se vyvinul tak, že je v neustálé permanenci dospělých hráčů i dětí a pokud na hřišti hostíme jiné kluby, chceme, abychom se vyrovnali standardu jejich sportovišť, kde hostí opět oni nás.

V letošním roce se nám podařilo rovněž právně i fakticky dokončit směnu pozemků v katastrálním území Měšice, abychom mohli uskutečnit vybudování zcela přírodní cesty poli, mezi Novou Vsí a Měšicemi a bylo dále kam bezpečně chodit, procházet se, či jezdit na kole. To úplně mimo frekventovanou asfaltovou komunikaci.

Ani hospodaření obce a jejímu strategickému plánování kroků příštích se nevyhnula námi všemi vnímaná rostoucí inflace a skokový nárůst cen energií a pohonných hmot. I pro obec se zvyšují ceny služeb a servisní činnosti, které ke své činnosti obec potřebuje. Např. cena elektřiny spotřebovávané v budovách školek výrazně vzroste, ale tak, že to může mít významný dopad do hospodaření obce. Vedení obce se zamýšlí nad možným řešením a věří, že nebude nutné, aspoň zatím, třeba omezovat dobu svícení veřejného osvětlení atd. Bohužel, to jsou konkrétní dopady, které se týkají nejen domácností, ale i veřejného života v obci, které jsme si ani neuvědomovali, že by mohly nastat. Situace se vyvíjí poněkud turbulentně i pro obce, nicméně zatím jsme nevyčerpali veškeré možnosti, které musí každý normální hospodář v takových situacích zvažovat. Moc jich ovšem není. Uvidíme, jaký bude další vývoj a podle toho budeme ihned jednat, nemůžeme čekat “ až zahřmí”. Také je potřeba opět připomenout, že přichází letní měsíce, kdy je potřeba při zalévání zahrad a dopouštění bazénů použít jiné než silné večerní hodiny.

To vše se také bohužel odráží na postupu plánované výstavby svazkových škol v Bášti a Měšicích, kdy obce, jako členové svazku obcí, musí neustále reagovat na vývoj cen a poměrů. Vedení obce Nová Ves se brání v této souvislosti přebírání předem těžko odhadnutelných a nejasných finančních rizik, aby předešla situaci, že díky platebním závazkům v souvislosti s výstavbou svazkových škol bude muset na dlouhou dobu rezignovat na zajišťování a financování podmínek pro chod jiných, neméně důležitých částí života v obci. Výstavba těchto škol zřejmě nezačne dříve, než na jaře 2023, neboť ostatní svazkové obce se potýkají s tímtéž, jako my.

Z tohoto důvodu je vedení obce nuceno již nyní připravovat i tzv. krizové scénáře, neboť nejmladší školáky bude nutno umisťovat v souladu se školským zákonem řádně i od 1.9.2023, kdy se již počítá dle odborné studie s výrazným nárůstem právě prvňáčků v lokalitě dotýkající se uvedeného svazku obcí.

Vždy apeluji na zdravý a normální rozum. Chtěl bych proto ubezpečit rodiče těchto budoucích prvňáčků, že obec, pokud to bude možné, vyloučí taková řešení, která by nenormálním způsobem zatěžovala osobní i pracovní život rodičů těchto malých dětí. Uvažujeme i o otevření třídy, či tříd v patře nové mateřské školy v Nové Vsi. Zabýváme se tedy i technickými a právními možnostmi takové eventuality. O průběhu se budu snažit Vás vždy včas informovat.

Přes všechny naše společné starosti, které by ovšem neměly paralyzovat náš život, si Vám dovoluji popřát krásné léto, dětem hezké prožití prázdnin a společných dovolených a vždy šťastný návrat z nich a všem především pevné zdraví.

Jiří Melichar                                                                      starosta obce Nová Ves