INFORMACE OBČANŮM K ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE (KOMUNIKACE A CHODNÍK NA NÁVSI U BUDOVY OÚ)

Vybraná situace dopravního řešení. V současné době vyřizujeme stavební povolení a podáváme žádost o spolufinancování na Krajský úřad Středočeského kraje.