INFORMACE O ZRUŠENÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V DŮSLEDKU EPIDEMIE V ROCE 2020

Vážení rodiče,
následující informace se týká rodičů nejmenších, tedy novorozených dětí v obci Nová Ves.
Naposledy proběhlo vítání občánků v naší obci dne 1.6.2019 a podle aktuálního počtu novorozenců v obci bylo plánováno příští vítání občánků na jarní měsíce roku 2020. Tento termín v důsledku všem známé situace spojené s epidemií coronaviru musel být odložen
a předpokládalo se, že vítání občánků proběhne tedy ve dvou setkáních v říjnovém termínu roku 2020.
Bohužel, ačkoliv je vše pro nejmenší a jejich rodiče připraveno, včetně pamětního listu, dárku a v neposlední řadě i vystoupení žáků naší Mateřské školy Nová Ves, musí být rovněž říjnový program zrušen, ze zcela stejných důvodů, jako na jaře.
Dovoluji si tedy požádat rodiče novorozenců, pro které bylo vítání občánků připraveno v roce 2020 a kteří mají zájem o osobní převzetí pamětního listu a dárku, aby si vyplnili dotazník na našich stránkách a zaslali e-mailem na adresu obce n.ves@seznam.cz do 8.11.2020.
Celá situace pracovníky Obecního úřadu Nová Ves velmi mrzí, stejně jako i děti, které si vystoupení pro miminka připravily.  Nicméně zvláštnost shora sdělované informace je zvláštní potud, pokud je zvláštní doba, do které jsme všichni v letošním roce vstoupili.
Prosím tedy rodiče, aby toto sdělení přijali s pochopením, za což předem děkuji.
                                           Jiří Melichar
                                    starosta obce Nová Ves
vítání-občánků-ZÁJEM-O-ÚČAST