INFORMACE O SBÍRCE PRO UKRAJINU

V Mratíně, ul. Reimerova 14, v sídle firmy Bagostav, probíhá sbírka na pomoc Ukrajině a odtud jsou přímo vypravovány kamiony na Ukrajinu pod taktovkou ukrajinské ambasády či vyslanectví. Nikde ale na webu nejsou uvedení, ambasáda sem převáží věci, které ji občané donesou do Prahy, protože tam nemají prostory.