INFORMACE O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY DNE 16.6.2020

Pozor přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

dne:           16.06.2020        od: 07:30 hod      do: 11:30 hod.

v lokalitách :

Nová Ves – Nová Ves, okres Praha-východ

Na Homoli

452,462,465, parc.č.173/21, parc.č.173/22, parc.č. 173/23, parc.č. 173/25, parc. č. 173/28, parc. č. 173/40, parc. č.173/41, parc. č. 173/42,parc. č. 173/43, parc.č.173/44, parc.č.173/118

Nad Potokem

parc.č.173/38

Nová Ves

parc.č.64,parc.č. 173/24, parc.č.173/25, parc.č. 173/26, parc.č. 173/27, parc. č.  173/30, parc.č. 173/31, parc. č. 173/33, parc. č.173/35,parc. č. 173/38, parc.č. 173/46

Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických  komunikací.

ČEZ Distribuce, a. s. 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín

e-mail: odstavky.stred@cezdistribuce.cz

www.cezdistribuce.cz/odstavky

kontaktní linka 800 850 860