INFORMACE O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY DNE 05.11.2019

Seznam plánované odstávky elektřiny v období od

05.11.2019 (07:30 – 13:15) – plánovaná odstávka č. 110060631432

Nová Ves – Nová Ves, okres Praha-východ

Na Homoli

452, 462, 465, parc. č. 173/118, parc. č. 173/21, parc. č. 173/22, parc. č. 173/23, parc. č. 173/25, parc. č. 173/28, parc. č. 173/40, parc. č. 173/41, parc. č. 173/42, parc. č. 173/43, parc. č. 173/44, 

Nad Potokem

parc. č. 173/38, 

Nová Ves

parc. č. 64, parc. č. 241, parc. č. 173/24, parc. č. 173/25, parc. č. 173/26, parc. č. 173/27, parc. č. 173/30, parc. č. 173/31, parc. č. 173/33, parc. č. 173/35, parc. č. 173/38, parc. č. 173/46

Bližší informace o odběrných místech dotčených tímto plánovaným přerušením dodávky elektřiny jsou k dispozici (20 dní před uvedeným termínem) na webové adrese:

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html