HARMONOGRAM PRACÍ PŘI KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI KOMUNIKACE Č. III/2447 V NOVÉ VSI

HARMONOGRAM PRACÍ PŘI KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI KOMUNIKACE Č. III/2447 V NOVÉ VSI

05.06. – 20.06.2023

Uzavírka 1. část – celková

To znamená, že obyvatelé domů Na Homoli a Nad Dolem budou nuceni objíždět průjezd obcí přes Jiřice a Čakovičky.

Obyvatelé domů v ulici U Lesíka a domů podél opravované komunikace budou používat příjezd i odjezd z obce po staveništi a dbát pokynů pracovníků stavby.

  1. – 24.06.2023

Nebude možný průjezd na Jiřice. Obyvatelé ulice Na Homoli budou moci projíždět na obec a obyvatelé ulice Nad Dolem budou nuceni zaparkovat v ulici U Lesíka nebo dbát pokynů pracovníků stavby.