DŮRAZNÉ UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Žádáme tímto důrazně všechny spoluobčany (zřejmě hlavně z ulic Nad Hřištěm a Před Obcí), aby přestali používat k chůzi ke svým domovům zkratku přes hrací plochu hřiště, kde vyšlapávají cestičku, která na hřiště nepatří. A dále všechny důrazně žádáme, aby přestali venčit své psy na hřišti. Znevažují tak práci těch, kteří se starají o hřiště, kde se hraje fotbal nebo zde probíhají tréninky našich dětí. Zde si hrají i děti z mateřské školy.

Opravdu není příjemné při zápase nebo při tréninku jít do skluzu po psím exkrementu.

Toto je poslední upozornění před takovými úpravami, že se kolem hřiště nebude moci projít do ostatních částí obce.