DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE NEZLETILÝCH DĚTÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE NEZLETILÝCH DĚTÍ

Obecní úřad Nová Ves aktuálně pracuje s následujícím poznatkem, na který bezodkladně upozorňuje rodiče všech nezletilých dětí v obci Nová Ves.

Dle sdělení rodiče, občana obce Nová Ves , zastavil v obci osobní automobil, zřejmě stříbrné barvy a řidič oslovil děti s dotazem, zda mu svítí obě světla. Následně poděkoval a nabídl dětem odvoz, který děti odmítly. Řidič na to bez dalšího odjel.

Starosta obce Nová Ves o této skutečnosti informoval Policii ČR a v této souvislosti mu bylo Policií ČR sděleno, že obdobné případy byly popisovány i v dalších okolních i vzdálenějších obcích a Policie ČR se těmito událostmi zabývá.

Dle sdělení Policie ČR si uváděný řidič zřejmě vytipuje příjezd autobusu do obce a shora popsaným, nebo obdobným způsobem oslovuje děti, jak dívky, tak chlapce.

S ohledem na zjištění opakování se podobné modelové situace v několika obcích se logicky nabízí, že může nezletilým dětem hrozit nebezpečí.

Z tohoto důvodu Obecní úřad Nová Ves důrazně žádá rodiče nezletilých dětí i ostatní občany , aby velmi pozorně dohlíželi na pohyb dětí zejména při docházce do školy, školky a při jejich návratu domů .

Případné poznatky popisovaného chování neznámých osob je nutné okamžitě oznámit  Policii ČR  na tel. čísle 158 , nebo na příslušném obecním úřadu .

V Nové Vsi dne 1.12.2023