Dne 5. 1. 2018 do 8. 1. 2018 Vám budou přistaveny kontejnery, které budou určeny pouze na svoz vánočních stromků

Vážení spoluobčané, vánoční stromky odkládejte v lokalitách.

Před Obcí u kontejnerů na tříděný odpad v dolní části.

Nad Hřištěm u kontejnerů na tříděný odpad.

Nad Potokem při vjezdu u trafostanice.

U Lesíka při vjezdu u kontejnerů na tříděný odpad.

Nad Obcí u kontejnerů na tříděný odpad.