multicar

DNE 4. 7. 2024 DO 8. 7. 2024 VÁM BUDE PŘISTAVEN KONTEJNER NA BIOODPAD

DNE 4. 7. 2024 DO 8. 7. 2024 VÁM BUDE PŘISTAVEN KONTEJNER NA BIOODPAD

Rozmístění kontejnerů

Před Obcí v dolní části.

Nad Hřištěm při vjezdu u trafostanice.

Nad Potokem u přečerpávací stanice.

U Lesíka při vjezdu u kontejnerů na tříděný odpad.

Nad Obcí při vjezdu u trafostanice.

Na Homoli u kontejnerů na tříděný odpad.

Do kontejnerů na bioodpad PATŘÍ: 

kompostovatelný odpad z údržby zeleně – posečená tráva a listí, dřevní štěpka, odpady ze záhonů, spadané ovoce.

Do kontejnerů na bioodpad NEPATŘÍ: 

použité pleny

tekuté zbytky potravin (nápojů)

sáčky z vysavače, odpad z popelníků či zametání

plastové kelímky, sáčky a jakékoliv obaly

tetrapak obaly, plechovky, hliníkové fólie

textilie, kůže, vlna, dřevo (mimo štěpky)

papír, noviny apod.

uhynulá zvířata a živočišný odpad!

do kontejnerů nelze vhazovat zbytky v žádných obalech ani taškách!