Dne 2. 9. 2016 do 5. 9. 2016 Vám bude přistaven kontejner na bioodpad.

Dne 2. 9. 2016 do 5. 9. 2016 Vám bude přistaven kontejner na bioodpad.

Rozmístění kontejnerů

Před Obcí u kontejnerů na tříděný odpad v dolní části.
Nad Hřištěm při vjezdu u trafostanice.
Nad Potokem u přečerpávací stanice.
U Lesíka při vjezdu u kontejnerů na tříděný odpad.
Nad Obcí při vjezdu u trafostanice.

Do kontejnerů na bioodpad PATŘÍ:

kompostovatelný odpad z údržby zeleně – posečená tráva a listí, dřevní štěpka, odpady ze záhonů, spadané ovoce.

Do kontejnerů na bioodpad NEPATŘÍ:

použité pleny
tekuté zbytky potravin (nápojů)
sáčky z vysavače, odpad z popelníků či zametání
plastové kelímky, sáčky a jakékoliv obaly
tetrapak obaly, plechovky, hliníkové fólie
textilie, kůže, vlna, dřevo (mimo štěpky)
papír, noviny apod.
uhynulá zvířata a živočišný odpad!
do kontejnerů nelze vhazovat zbytky v žádných obalech ani taškách!