Dne 14.11.2015 od 8.00 do 14.00 hod. Vám bude přistaven kontejner na bioodpad

Dne 14.11.2015 od 8.00 do 14.00 hod. Vám bude přistaven kontejner na bioodpad.

Rozmístění kontejnerů

Před Obcí u kontejnerů na tříděný odpad v dolní části.

Nad Hřištěm při vjezdu u trafostanice.

Nad Potokem u přečerpávací stanice.

U Lesíka při vjezdu u kontejnerů na tříděný odpad.

Nad Obcí při vjezdu u trafostanice.

 

Do kontejnerů na bioodpad PATŘÍ:

kompostovatelný odpad z údržby zeleně – posečená tráva a listí, dřevní štěpka, odpady ze záhonů, spadané ovoce.

Do kontejnerů na bioodpad NEPATŘÍ:

použité pleny

tekuté zbytky potravin (nápojů)

sáčky z vysavače, odpad z popelníků či zametání

plastové kelímky, sáčky a jakékoliv obaly

tetrapak obaly, plechovky, hliníkové fólie

textilie, kůže, vlna, dřevo (mimo štěpky)

papír, noviny apod.

uhynulá zvířata a živočišný odpad!

do kontejnerů nelze vhazovat zbytky v žádných obalech ani taškách!