O veřejném pořádku č. 1/2003 (24.9.2003)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NOVÁ VES

č. 1/2003
o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci
Zastupitelstvo obce Nová Ves schválilo dne 22.9.2003 v souladu s ustanovením § 10 písm. b) a d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, opatření k jejímu zabezpečení a čistotě ve městě: