AGENDA NEDOSTATEČNĚ URČITĚ ZAPSANÝCH OSOB V KATASTRU NEMOVITOSTÍ (NEZNÁMÝ VLASTNÍK) – §§ 64 – 65 ZÁKONA Č. 256/2013 SB., KATASTRÁLNÍ ZÁKON

priloha_1078367839_0_ČJ – UZSVM_S_15033_2022-HMSO(1) (1)

priloha_1078367839_1_brozura_NIV (1)

priloha_1078367839_2_Nová Ves u Prahy

Vyvěšeno od 2. 9. 2022 do 9. 9. 2022