Veřejná zakázka malého rozsahu – nástavba na stávající mateřskou školu