Ukončení veřejné zakázky malého rozsahu – nástavba na stávající