Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO ke dni 31.12.2016