ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU NA LINKÁCH 351 A 656

Vážení s ohledem na další omezení spojené s epidemií nemoci COVID-19 vyhlášené Vládou České republiky došlo od dnešního dne, tedy od pondělí 2. listopadu ke zkrácení denního provozu do cca 22:30 hod. a současně k zavedení prázdninového provozu na všech linkách PID.

Informace o omezení jsou na našem webu https://pid.cz/vyluky/omezeni-provozu-koronavirus-podzim/

linka 351 3.11.2020

linka 656 2.11.2020

ODCIZENÉ KOLO

Dne 27.10.2020 bylo odcizeno kolo bílé barvy značky MERIDA. Prosíme majitele o kontaktování obecního úřadu Nová Ves. Upozornění pro občany ! Z důvodu krádeží jízdních kol, které jsou uloženy v zahradních domcích, žádáme více

INFORMACE O ZRUŠENÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V DŮSLEDKU EPIDEMIE V ROCE 2020

Vážení rodiče,
následující informace se týká rodičů nejmenších, tedy novorozených dětí v obci Nová Ves.
Naposledy proběhlo vítání občánků v naší obci dne 1.6.2019 a podle aktuálního počtu novorozenců v obci bylo plánováno příští vítání občánků na jarní měsíce roku 2020. Tento termín v důsledku všem známé situace spojené s epidemií coronaviru musel být odložen
a předpokládalo se, že vítání občánků proběhne tedy ve dvou setkáních v říjnovém termínu roku 2020.
Bohužel, ačkoliv je vše pro nejmenší a jejich rodiče připraveno, včetně pamětního listu, dárku a v neposlední řadě i vystoupení žáků naší Mateřské školy Nová Ves, musí být rovněž říjnový program zrušen, ze zcela stejných důvodů, jako na jaře.
Dovoluji si tedy požádat rodiče novorozenců, pro které bylo vítání občánků připraveno v roce 2020 a kteří mají zájem o osobní převzetí pamětního listu a dárku, aby si vyplnili dotazník na našich stránkách a zaslali e-mailem na adresu obce n.ves@seznam.cz do 8.11.2020.
Celá situace pracovníky Obecního úřadu Nová Ves velmi mrzí, stejně jako i děti, které si vystoupení pro miminka připravily.  Nicméně zvláštnost shora sdělované informace je zvláštní potud, pokud je zvláštní doba, do které jsme všichni v letošním roce vstoupili.
Prosím tedy rodiče, aby toto sdělení přijali s pochopením, za což předem děkuji.
                                           Jiří Melichar
                                    starosta obce Nová Ves
vítání-občánků-ZÁJEM-O-ÚČAST

JAK SE NÁM ŽIJE NAD PRAHOU – DOTAZNÍK

Dovolujeme si vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který bude otevřen od 25. října do 14. listopadu.
Díky vaší pomoci získáme přehled o palčivých problémech života Nad Prahou. Nastavení podpory nových projektů tak co nejlépe přizpůsobíme skutečným potřebám.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ1kv3GTKE8r5JvoZUA2570C5E6uDGS3PjAubosQSOwvd4BQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

SDĚLENÍ A NABÍDKA POMOCI V NOUZI ZE STRANY OBCE

Sdělení a nabídka pomoci v nouzi ze strany obce – podzim 2020
Vážení spoluobčané,
jsme již jistě všichni unaveni z neustále v našem podvědomí posilovaného vjemu, že je okolo nás nějaké nebezpečí v podobě nákazy koronavirem, přirozeně se obáváme jeho důsledků a někteří z našich spoluobčanů s tímto problémem mají již také osobní zkušenost. Jsme unaveni růzností informací a názorů, nikoli zřídka protichůdných na vše, co se okolo tohoto tématu k nám dostává ze všech sdělovacích prostředků. Čeho je moc, toho je prostě příliš, jak se říká.
Realitu neumím změnit a každý se musíme s tímto závažným vmetkem do našeho života zkusit vnitřně vypořádat po svém.
Na jaře jsem si nemyslel, že budu opakovat nabídku pomoci našim spoluobčanům, kteří se přechodně dostali do nějaké nouze. Po zralé úvaze a při vědomí vývoje současné situace mi prosím dovolte připomenout, že obec je připravena v rámci svých možností pomoci všem, kteří pomoc budou potřebovat. Jde opět zejména o rodiče bez partnera a seniory, kteří nemají ve své blízkosti nikoho, kdo by jim účinnou pomoc mohl poskytnout.
Opět obec nabízí pomoc při zajištění zásobování potravinami a léky, nebo jinými nezbytnými životními a zdravotními pomůckami.
Nastane-li tedy u kohokoliv z Vás popisovaná, či obdobná situace, prosím nestyďte se a obraťte se na obec. Budeme Vám vycházet maximálně vstříc a snažit se Vám pomoci v tíživé životní situaci.
Komunikovat lze e-mailem na adresu: n.ves@seznam.cz
případně na telefon starosty: 731 585 507