INFORMACE PRO OBČANY – PLÁNOVANÁ UZAVÍRKA MOSTU V MRATÍNĚ

Vážení spoluobčané,

Informujeme Vás o oznámení o zahájení řízení akce„ II/244 Mratín, most“ – jedná se o povolení úplné uzavírky  silnice č. II/244 v k.ú. Mratín. Tato akce bude realizována

v termínu od 7.11.2022 do 31.5.2023.

Objízdná trasa :

–        pro vozidla do 12t (obousměrně)

Mratín – III/2444 směr Sluhy-III/2445, III/2449 směr Polerady – III/2448 směr 2/244

–        pro vozidla nad 12t (obousměrně)

Kostelec nad Labem – II/101 směr Jiřice, Lobkovice, Neratovice – směr I/9

priloha_1096972133_0_128019_II244_Mratin_most_oznameni